עדכון ללקוחות: אנו חווים קושי זמני בצפייה בשירות הטלוויזיה שלנו, אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ועובדים במרץ על מנת לטפל בנושא בהקדם.